top of page

Diversified And Complete Services

服務多樣完善 免除後顧之憂

DỊCH VỤ ĐA DẠNG VÀ ĐẦY ĐỦ

Golden Lotus is managed by a modern enterprise, with complete and thoughtful services, eliminating the worries of filial piety and grandchildren

 • Provide a variety of longevity positions, ashes niches, ancestral lotus position services, a variety of style prices, you can choose.

 • Special person is responsible for sanitation.

 • Qingming and Yu Lansheng will do the recommended rituals on their behalf, crossing the ancestors.

 • Golden Lotus operates steadily and guarantees permanent management.

 • All contracts are handled by lawyers to protect users.

 • The nasturtium covers an area of over 1,000,000 square feet and is vast in size.

 • The government approves land use, lawyers witness procedures, and 100% legal protection.

 • A clearly lavish.

金蓮花由現代化企業管理,服務周到完善,免除孝子賢孫後顧之憂

 • 提供各種長生祿位、骨灰龕位、祖先蓮位的服務,多種款式價格,任由選擇。

 • 專人負責清潔衛生。

 • 清明、盂蘭勝會代做附薦法事,超渡先靈。

 • 由金蓮花穩健運作,保証可得永久管理。

 • 所有合約由律師辦理,保障用戶。

 • 金蓮花佔地百多萬平方呎,幅員廣大,兒孫參拜可從容自在。

 • 政府批核用地,律師見證手續,百分百法律保障。

 • 明碼實價,豐儉由人。

Golden Lotus được quản lý bởi một doanh nghiệp hiện đại, với các dịch vụ đầy đủ về mọi phương diện và chu đáo, tránh sự lo lắng, bỡ ngỡ, lúng túng của con cháu có lòng hiếu thảo với ông bà cha mẹ. 

 • Có nhiều Bài Vị Vạn Lộc Trường Sanh, Tháp Tro Cốt, Bàn Thờ Tổ Tiên để quý vị tuyển chọn, với nhiều phong cách và gía tiền khác nhau. 

 • Có nhân viên chuyên phụ trách vấn đề vệ sinh quét dọn.

 • Tổ chức pháp sự cúng kiếng, siêu độ tiên linh trong dịp lễ Thanh Minh và lễ Yu Lan.

 • Với sự sắp xếp đều đặn vững vàng của Golden Lotus, mọi sự sẽ được bảo đảm quản lý vĩnh viễn.

 • Tất cả các hợp đồng của quý vị sẽ được xử lý bởi luật sư để được bảo vệ quyền lợi.

 • Golden Lotus đất rộng mênh mông, với diện tích 100,000 square feet, dễ dàng thoải mái cho con cháu gia đình đến thăm mộ ông bà tiền nhân.

 • Đất đai sử dụng được Chính quyền địa phương phê chuẩn và dưới sự chứng kiến của luật sư, 100% đúng luật và có pháp lý bảo vệ.

 • Giá cả đựợc ghi rỏ, nghi thức / dịch vụ đơn giản hoặc trang trọng, tuỳ quý vị chọn lựa theo ý muốn và khả năng kinh tế.

SHOP
費城商店
CỬA HÀNG MUA SẮM

We are located in a central Philadelphia store with a wide range of products. Our staff is fluent in Cantonese, Mandarin, Vietnamese and English. We've compiled a list of local florists that offer products and services you may find helpful when making your arrangements. If you don't see what you’re looking for, please feel free to contact us for assistance.

我們位於費城市中心商店,貨品包羅萬有,我們的員工精通粵語、普通話、越南語及英語。我們跟據不同顧客的需求,去訂造一份清單包括鮮花及各種不同的物品,您可以在這裡找到所需要安排的用品,如果您無法在這裡找到您所需要的,請隨時與我們聯繫。 

Tuỳ nhu cầu của mỗi thân chủ, chúng tôi sẽ liệt kê những vật cần chuẩn bị cho tang lễ, bao gồm bông hoa tươi. Quý vị sẽ tìm mua được tất cả các thứ cần thiết tại cửa hàng chúng tôi, toạ lạc ngay trung tâm thành phố Philadelphia. Nhân viên chúng tôi thông thạo tiếng Việt, Anh, Hoa, rất tiện lợi và dễ dàng cho quý vị khi mua sắm. Xin liên lạc với chúng tôi nếu quý vị gặp khó khăn lúc tìm mua vật dùng.

Immediate Need

We are available by phone

 

​Kim 215-869-9282
Jeffrey 267-872-0448

 

1004-1008 Durham Road

Newtown, PA18940

 

bottom of page