top of page

Philadelphia Shop

費城商店

CỬA HÀNG MUA SẮM

Welcome to our shop in the city of Philadelphia (5 mins drive from Chinatown). Our staff is willing to provide professional advice.
We have all funeral work, these works are mainly dedicated to the dead, Jinyinshan, Jinyinqiao and Xianhe are used to surpass the soul of the dead, and other items to meet the needs of the deceased's clothing, food, shelter, travel, including suitcases, clothing, jewelry Jewelry, food, sparrow tables, video games, garden buildings, furniture, televisions, cars, etc., all shapes can be customized according to the wishes of the deceased's loved ones, so each has its own novelty, and it can also contain trendy gadgets.

歡迎到訪我們位於費城(從唐人街大約五分鐘車程)的店鋪,購買所需物品, 鮮花,香燭,佛像。我們的店員樂意爲您提供專業意見。

紮作用品主要供奉死者,金銀山、金銀橋及仙鶴用來超渡亡魂,另有滿足死者衣、食、住、行各方面所需的物品,包括衣箱、服裝、珠寶首飾、食物、麻雀枱、電玩、花園樓房、傢具、電視機、汽車等,所有形制皆可按逝者親人的意願而訂造,所以各出新奇,更可以包羅潮流玩意。

MUA SẮM CHO NGƯỜI QUÁ CỐ

Dâng cúng vật chất cho người thân ở ‘ bên kia thế giới ‘ để tỏ tấm lòng thành, vật cúng kiếng có nhiều dạng như núi vàng núi bạc, cầu vàng cầu bạc, và con hạc tiên để siêu độ vong linh; còn có dạng vali, quần áo, nữ trang châu báu, thức ăn, bàn đánh mạt chược, trò chơi điện tử, nhà lầu, vườn hoa, bàn ghế, tivi, xe hơi..vv tuỳ ý thích của gia đình.

Cửa hàng chúng tôi tại South Philly, cách Chinatown chỉ 5 phút đường xe, có đầy đủ các vật kể trên, cũng như áo quần mặc / mềm vạn thọ đắp cho người quá cố khi nhập liệm, vải trắng, vải đỏ, bông hoa tươi, hương nến, nhang đèn, tượng Phật, tượng thờ,  ... và sẵn sàng cố vấn phụ giúp quý vị.

60970771957__809BD5BB-63DB-4B0A-8DB4-43C
Inscent & Statue
香燭及佛像
Hương Nến, Nhang Đèn, Tượng Phật, Tượng Thờ 
inscent.jpg
IMG_9177.JPG
IMG_9176.JPG
IMG_9158.JPG
IMG_9154.JPG
IMG_9159_edited.jpg
IMG_9169.JPG
Season Clothes
四季衣
Áo Tứ Quý 
cloth.jpg
Golden Ingot
金元寶
Đĩnh Vàng Bạc 
iu-1.jpeg
Ancestor Money Replica money 祖先錢幣
Tiền Tệ Tổ Tiên 
money.jpg
iu-1.jpeg
Ancestor House
祖先別墅
Biệt Thự Tổ Tiên 
IMG_0687-preview_edited.jpg
Store Opening Supplies
店鋪開張用品
Vật Cúng Cửa Hàng Khai Trương 
Unknown_edited.jpg
golden1.jpg
New Home Occupation Supplies
新居入伙用品
Vật Cúng Nhà Mới Nhập Cư 
images_edited.jpg
Funeral 
​出殯用品
Vật Cúng Tang Lễ 

Our shop also has white cloth and red cloth, warp quilts, silk quilts, thick quilts, shrouds, full suits with leather shoes for sale.

本店另有白布、紅布、經被、絲綢被、厚棉被、壽衣、全套西裝連皮鞋出售。
golden.jpg
blanket.jpg
60970891872__F18DF31B-0441-4C93-91D4-473
Cremation Urn
骨灰甕
 Hũ Tro Cốt 
IMG_0676.jpg
61030251108__A6F72ADC-6490-422A-9E2B-6F5
61030254408__FD725EA5-DC5E-482E-A56B-E11
bottom of page